Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hương Lê)
(Cinet)- Thông báo kết luận số 829/TB-BVHTTDL ngày 16/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Ngày 11/3/2016, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Nguyễn Thanh Ngọc về kết quả triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại Thông báo số 3103/TB-BVHTTDL ngày 30/7/2015 của Bộ VHTTDL.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ VHTTDL có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở và Văn phòng Bộ. Về phía tỉnh Tây Ninh có lãnh đạo Sở VHTTDL, Công ty Thương mại Tây Ninh và Công ty Cổ phần Cáp treo Tây Ninh.
Sau khi nghe Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ VHTTDL tại Thông báo số 3103/TB-BVHTTDL ngày 30/7/2015, đề xuất, kiến nghị của Tỉnh và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Bộ VHTTDL đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quan tâm, chỉ đạo:
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch đã được phê duyệt.
- Mở rộng, tăng cường quan hệ với các Bộ, ngành, góp phần hỗ trợ phát triển công tác văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch của Tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành.
- Nghiên cứu, đẩy mạnh cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh xã hội hóa, tôn vinh các doanh nghiệp hoạt động trong Ngành.
- Đề nghị tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân tỉnh Tây Ninh.
2. Về các đề nghị cụ thể của tỉnh Tây Ninh:
- Về điều chỉnh nội dung của Quyết định số 100-VH/QĐ ngày 21/01/1989 của Bộ Văn hóa về việc công nhận Di tích lịch sử và Danh thắng núi Bà Đen (điều chỉnh diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen): cơ bản thống nhất chủ trương điều chỉnh phân vùng bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen tại 05 điểm. Giao Cục Di sản văn hóa nghiên cứu hồ sơ, xem xét, thỏa thuận trước ngày 15/03/2016.
- Về việc xây dựng dự án Cáp treo Núi Bà Đen nối dài (đã nêu trong quy hoạch chung): Bộ VHTTDL thống nhất về chủ trương, giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, hướng dẫn Tỉnh thực hiện các quy trình để hoàn thiện hồ sơ. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Công ty Du lịch Tỉnh thuê tư vấn lập dự án, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến Bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ.
- Về việc thành lập Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen - trực thuộc UBND tỉnh: Bộ VHTTDL đồng ý chủ trương, giao Cục Di sản văn hóa phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch hướng dẫn Tỉnh tổ chức thực hiện.
- Về đăng cai tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế tại Tây Ninh năm 2017 (Cúp VTV Bình Điền - Long An): Giao Tổng cục Thể dục thể thao hỗ trợ, hướng dẫn Tỉnh làm việc với đơn vị tổ chức Giải để hoàn thiện thủ tục xin đăng cai Giải tại Tây Ninh vào năm 2017.
- Về việc mở rộng sân chùa Bà: Bộ VHTTDL đồng ý chủ trương. Đề nghị Tỉnh làm báo cáo kinh tế-kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường, không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc và cảnh quan của di tích, trình Bộ VHTTDL thẩm định.
- Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ TW Cục miền Nam cho Quân khu 7: Đề nghị Tỉnh làm việc với Quân khu 7, giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh trực tiếp làm việc với Bộ Quốc phòng báo cáo Trung ương xem xét, quyết định.
- Về dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Dương Minh Châu và lập dự án xây dựng nhà hát (theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020”: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập kế hoạch xây dựng các công trình văn hóa của Tỉnh và đưa vào kế hoạch trung hạn 2016-2020. Đối với các dự án, trước khi phê duyệt cần có ý kiến trao đổi với Bộ VHTTDL.
- Về Lễ Công bố Quyết định công nhận làng nghề Bánh tráng phơi sương huyện Trảng Bàng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, kết hợp tổ chức Lễ hội ẩm thực và Lễ giỗ ông cả Đặng Văn Trước (năm trong Đề án 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển): Đề nghị Tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức Lễ trang trọng, tiết kiệm. Lưu ý cần tập trung sưu tầm, kiểm kê các danh mục Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật quốc gia.
- Về “thanh toán khối lượng xây lắp, hoàn thành công trình Di tích địa đạo Lợi Thuận trong giai đoạn 2015-2020”: Đề nghị Tỉnh chủ động xử lý phần vốn phát sinh của Dự án do thay đổi thiết kế.
- Về “xây dựng Đề án, kinh phí tu bổ tôn tạo di tích vùng Tam giác sắt, huyện Trảng Bàng”: Theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, việc tu bổ tôn tạo các di tích: vùng Tam giác sắt (huyện Trảng Bàng), Vành đai diệt Mỹ (Trảng Lớn, huyện Châu Thành), Căn cứ Dương Minh Châu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.
- Về “Dự án xây dựng Trung tâm Đào tạo-Huấn luyện thể thao tỉnh”: Đề nghị Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa, nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật, giai đoạn 2012-2020”; chủ động bố trí kinh phí xây dựng Trung tâm.
- Về việc sử dụng vốn có hiệu quả dự án “Phát triển du lịch tiểu vùng sông Mê Kông”: Đề nghị Tỉnh triển khai sử dụng vốn có hiệu quả Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB) giai đoạn 3. Bộ VHTTDL ghi nhận việc hỗ trợ Tỉnh thực hiện giai đoạn 4 của Dự án.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác