Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)-  Thông báo kết luận số 554/TB-VP ngày 28/9 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày 16 tháng 9 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin nghe báo cáo tình hình triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và cấp trưởng các cơ quan đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo.
Sau khi nghe Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo và các ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ có những biến chuyển tích cực và gắn với công tác cải cách hành chính.
Để duy trì và phát triển những chỉ tiêu đã đạt được và đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả, yêu cầu các đơn vị tập trung các nhiệm vụ sau:
Về trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị (website), Bộ Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:
Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với Vụ Thư viện, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Gia đình, Văn phòng Bộ để lựa chọn giải pháp, xây dựng và tích hợp website lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2015.
Tổ chức hướng dẫn chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin của việc nâng cấp trang thông tin điện tử Cục Hợp tác quốc tế đảm bảo theo quy định và tính kết nối với Cổng TTĐT Bộ. Thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2015.
Hạ tầng mạng WAN: Giao Trung tâm Công nghệ thông tin dứt điểm dự án CPNet. Bàn giao hệ thống trang thiết bị đảm bảo hạ tầng kỹ thuật kết nối mạng WAN giữa Bộ với các Sở; giữa Bộ với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thời gian hoàn thành trong tháng 10/2015.
Cơ sở dữ liệu dữ liệu chuyên ngành (CSDL): Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức xây dựng chuẩn hoá CSDL theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định riêng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo tích hợp được với Cổng Thông tin điện tử Bộ cung cấp cho các đơn vị.
Giao Trung tâm CNTT tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhân lực của đơn đơn vị có nhiệm vụ xây dựng CSDL.
CSDL thuộc Lĩnh vực văn hóa, gia đình: Giao để có thể tích hợp với Cổng TTĐT Bộ.
Các đơn vị khác giao Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện xây dựng CSDL hoặc các cơ quan, đơn vị thực hiện thuê dịch vụ xây dựng CSDL theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CSDL thuộc Lĩnh vực Du lịch: Giao Trung tâm Thông tin Du lịch tiếp tục hoàn thiện CSDL đang có (về doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao). Trong thời gian tới, mở rộng CSDL về cơ sở lưu trú từ 1 sao trở lên và xây dựng CSDL phục vụ báo cáo, thống kê trong lĩnh vực du lịch.
CSDL thuộc Lĩnh vực Thể dục thể thao: Giao Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao tiếp tục hoàn thiện CSDL; xây dựng và hoàn thiện CSDL kết quả thi đấu theo lộ trình: 2016 là khu vực ASEAN,
Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng có kết luận về dịch vụ hành chính công mức độ 3 hoàn thành trong năm 2016; Về nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng cán bộ làm công nghệ thông tin.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác