Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị Sơ kết công tác VHTTDL sáu tháng đầu năm 2015

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị Sơ kết công tác VHTTDL sáu tháng đầu năm 2015 - ảnh 1
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu kết luận tại Hội nghị.
(Cinet)- Thông báo kết luận số 2797/TB-BVHTTDL ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị Sơ kết công tác VHTTDL sáu tháng đầu năm 2015.  
Ngày 03/7/2015, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch sáu tháng đầu năm 2015. Hội nghị đã nghe và tập trung thảo luận về tình hình công tác văn hoá, thể thao và du lịch sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm 2015; ý kiến kiến nghị, đề xuất của các tỉnh/thành; ý kiến phát biểu của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ.
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng biểu dương thành tích toàn Ngành đã đạt được trong sáu tháng đầu năm 2015, đồng thời yêu cầu toàn Ngành tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2015:
Về nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2015:
Nhiệm vụ chung:
Xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm thuộc chương trình xây dựng pháp luật năm 2015 và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.
Triển khai nhiệm vụ thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia các ngày lễ lớn. Chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015, đặc biệt là các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCNVN (02/9/1945-02/9/2015).
Tiếp tục sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ đến nay; xác định nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kế hoạch trung hạn 2016-2020; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa-thể thao giai đoạn 2016-2020.
Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa, Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II-2015.
Về văn hoá, gia đình:
Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Tổ chức tốt các sự kiện: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX tại Bắc Kạn; Liên hoan Hát Then-Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015 tại Tuyên Quang.
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 87%; tỷ lệ làng (bản, cụm dân cư văn hóa) đạt 68%.
Hoàn thành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú lần thứ Nhất, xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ 8; tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật vào dịp 02/9/2015 sau khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Nước.
Tổ chức tốt Tuần Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam-Di sản văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình, Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ gia đình và hỗ trợ gia đình phát triển hạnh phúc bền vững; nhân rộng mô hình PCBLGĐ. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014. Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11).
Về thể dục thể thao:
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; các Chiến lược, Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam... và các văn bản, đề án đã được phê duyệt.
Triển khai Kế hoạch kiểm tra, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương và Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; tổ chức cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự và giành thành tích tốt tại ASEAN Para Games 8 tại Singapore.
Triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG5) năm 2016; tiếp tục chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại Olympic 2016, các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới.
Về du lịch:
Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch triển khai.
Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và các đề án, quy hoạch: Đề án phát triển du lịch biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; Đề án phát triển du lịch cộng đồng; Đề án mở rộng thị trường du lịch quốc tế; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Phối hợp chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa; xây dựng kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang.
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về du lịch, Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam”.
Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Bản quyền tác giả, Cục Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Đào tạo, Vụ Thư viện, Vụ Văn hóa dân tộc, Làng Văn hóa-Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Sở VHTTDL các tỉnh/thành.
CN
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác