Kết luận của Thứ trưởng Bộ VHTTDL tại cuộc họp Ban Điều hành xây dựng Đề án và thực hiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia

Kết luận của Thứ trưởng Bộ VHTTDL tại cuộc họp Ban Điều hành xây dựng Đề án và thực hiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Thông báo kết luận số 485/TB-VP ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp Ban Điều hành xây dựng Đề án và thực hiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Ngày 12 tháng 8 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi họp Ban Điều hành xây dựng Đề án và thực hiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng dự buổi làm việc có thành viên Ban Điều hành là Lãnh đạo của Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở và Tổ giúp việc của Ban Điều hành.
Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kết nối Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia (VNNSW - VietNam National Single Window) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị phát biểu ý kiến, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kết luận:
Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Văn hóa cơ sở và các đơn vị liên quan trong thời gian ngắn đã nỗ lực để cơ bản hoàn thành đúng tiến độ nhiệm vụ được giao.
Để triển khai kế hoạch đã được phê duyệt, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ sau: Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ về kết nối Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia của Bộ. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng kết nối Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia của Bộ (gọi tắt là Đề án); trong quá trình xây dựng Đề án có thể thuê tư vấn để hoàn thành đúng tiến độ. Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thẩm định Đề án. Thời gian hoàn thành trươc ngày 15.9.2015.
Trước ngày 25.8.2015 các đơn vị hoàn thiện quy trình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Vụ Kế hoạch, Tài chính tiếp tục hướng dẫn, có thể mời chuyên gia tư vấn hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy trình. Từ ngày 10.9.2015 Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì thẩm định quy trình.
Đánh giá giải pháp về cơ sở hạ tầng đáp ứng kết nối VNNSW của Bộ: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính tiếp tục hướng dẫn nghiệm thu, quyết toán Dự án CPnet (Tại Trung tâm Công nghệ thông tin). Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch, Tài chính cùng các đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ làm căn cứ để xây dựng Đề án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác