Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”

(Cinet)- Thông báo kết luận số 5359/TB-BVHTTDL ngày 27/12 của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” sau khi được UNESCO vinh danh.
 
Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” - ảnh 1
Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Nguồn: facebook thanh đồng Kim Huệ, Phủ Dầy, Nam Định

Ngày 20/12/2016, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” sau khi được UNESCO ghi danh.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Cục Di sản văn hoá, Cục Hợp tác quốc tế, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định: Chủ trì xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, báo cáo Bộ VHTTDL cho ý kiến thỏa thuận trước ngày 15/01/2017 trước khi trình UBND tỉnh Nam Định phê duyệt; Xây dựng Kế hoạch tổng thể và Kịch bản Lễ đón Bằng của UNESCO với kinh phí huy động chủ yếu từ nguồn xã hội hóa; Tham mưu UBND tỉnh Nam Định tổ chức Họp báo trước khi diễn ra Lễ đón Bằng.

Giao Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam: Tư vấn, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.

Giao Cục Hợp tác quốc tế: Chủ động liên hệ với Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris để tiếp nhận Bằng, chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ đón Bằng và phối hợp với Cục Di sản văn hóa tổ chức Họp báo của Bộ.

Giao Cục Di sản văn hoá: Xây dựng Chương trình hành động quốc gia cam kết bảo vệ, phát huy giá trị di sản; Có văn bản hướng dẫn, khuyến cáo các tỉnh, thành phố có di sản đối với việc sử dụng các biểu tượng liên quan của UNESCO và việc gọi tên, thực hành di sản, các biện pháp quản lý nhà nước đối với di sản; Chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ tổ chức họp báo của Bộ trước ngày 30/01/2017.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác