Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VHTTDL

Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VHTTDL - ảnh 1
Quang cảnh cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của
Bộ VHTTDL ngày 16/9/2015. (Ảnh: CTTĐT)
(Cinet)- Thông báo kết luận số 556/TB-VP ngày 29/9/2015 của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Hội đồng ngày 16/9/2015.
Ngày 16 tháng 9 năm 2015 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cuộc họp Hội đồng về tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật 9 tháng đầu năm 2015. Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Pháp chế, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng kết luận:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2014, theo đó tập trung triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2015;
- Triển khai xây dựng Trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị (đối với những đơn vị chưa có trang tin điện tử) theo kế hoạch chung của Bộ nhằm bảo đảm các điều kiện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Vụ Pháp chế (Đơn vị thường trực Hội đồng):
- Chuẩn bị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2016 để báo cáo Hội đồng quyết định vào phiên họp cuối năm 2015;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu đề xuất việc hợp tác với Đài Truyền hình Việt Nam về phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định để thực hiện vào năm 2016;
- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2015.
3. Báo Văn hóa, cổng thông tin điện tử của Bộ:
- Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo, Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Nghiên cứu mở chuyên mục riêng về hỏi đáp pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; phối hợp với Vụ Pháp chế chuẩn bị nội dung để duy trì chuyên mục bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện.
Theo Quyết định số 2305/QĐ-BVHTTDL ngày 06/7/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ do Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm Chủ tịch; Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Hoàng Minh Thái làm Phó Chủ tịch; các Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Gia đình, Vụ Thư viện, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Đào tạo, Văn phòng Bộ, Báo Văn hóa và Trung tâm Công nghệ thông tin.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác