Kết quả họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước

Kết quả họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước - ảnh 1
(Cinet)- Văn bản số 3463 /BVHTTDL-TĐKT ngày 21 tháng 8 của Bộ VHTTDL công bố Danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8.
Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 được thành lập theo Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 17/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng đã tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 20/8/2015 theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân, “Nghệ sĩ ưu tú”.
Hội đồng đã thống nhất danh sách 102 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 386 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8.
Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 danh sách các hồ sơ sẽ được đăng tải trong thời gian 15 ngày để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.
>>>Danh sách hồ sơ
 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác