Kết quả họp Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Kết quả họp Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - ảnh 1
(Cinet)- Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đã thông qua 618 hồ sơ đủ điều kiện để lấy ý kiến của nhân dân trước khi trình Hội đồng cấp Nhà nước.
Thực hiện quy trình, thủ tục xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ tại Điều 14 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Bộ VHTTDL đã công bố danh sách 618 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước.
Trước đó, thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất năm 2015, Bộ VHTTDL đã nhận được 737 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” của 57 Hội đồng cấp tỉnh gửi về. Các hồ sơ đề xuất đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong vòng 15 ngày làm việc trước khi trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.
Theo kế hoạch, thời gian Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức xét tặng bắt đầu từ ngày 30/4/2015 đến 30/6/2015. Kết quả sẽ được Bộ VHTTDL đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL (bvhttdl.gov.vn). Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.
Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” sẽ được Bộ VHTTDL tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.
(Danh sách 618 hồ sơ)
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác