Kết quả họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 8 đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước

Kết quả họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 8 đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước - ảnh 1
(Cinet)- Thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015, Bộ VHTTDL nhận được 114 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 416 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” của 46 Hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi Hội đồng cấp Nhà nước.
Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lĩnh vực: Sân khấu, Múa, Âm nhạc, Điện ảnh, Phát thanh-Truyền hình đã họp theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân, “Nghệ sĩ ưu tú”.
Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “Thông báo công khai kết quả xét tặng trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày”, Cinet đăng danh sách các hồ sơ đủ điều kiện để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.
>> Danh sách hồ sơ
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác