Kết quả họp xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước

Kết quả họp xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân
cho các nghệ sĩ năm 2012
(Cinet)- Hội đồng cấp Bộ (Bộ VHTTDL) đã có văn bản số 1989/BVHTTDL-HDDNS8 ngày 21 tháng 5 năm 2015 về việc đăng danh sách kết quả họp xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.
Theo đó, thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được 57 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 145 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” của 26 Hội đồng cấp cơ sở gửi Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, '“Nghệ sĩ ưu tú” lĩnh vực: Sân khấu, Múa, Âm nhạc, Điện ảnh đã họp theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân, “Nghệ sĩ ưu tú”.
Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “Thông báo công khai kết quả xét tặng trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 07 ngày làm việc”, Hội đồng cấp Bộ đề nghị Văn phòng Bộ đăng danh sách các hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 trên cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Bộ hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.
(Danh sách kết quả họp xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước)
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác