Khắc phục thực trạng bảo vệ Di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Khắc phục thực trạng bảo vệ Di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. - ảnh 1
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên yêu cầu TP. Hà Nội tăng cường chỉ đạo
giám sát đơn vị thực hiện thi công Nhà Quốc Hội, không để ảnh hưởng
đến di sản Hoàng Thành Thăng Long
(Cinet) – Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã có buổi họp và làm việc với các bên liên quan về công tác kiểm tra, khắc phục thực trạng bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Buổi họp tại Trung tâm Bản tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội có sự tham dự của đại diện Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội; đại diện Bộ Xây Dựng; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, Vụ Khoa giáo-Văn xã Văn phòng Chính phủ, Ban Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ VHTTDL, Viện Khảo cổ học Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, Sở VHTTDL thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Viện Khảo cổ học Việt Nam báo cáo về tiến độ khắc phục thực trạng bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kết luận:
Ghi nhận sự cố gắng của UBND thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã tích cực chỉ đạo các cơ quan liên quan làm tốt công tác vệ sinh mặt bằng khu C-D, đề xuất phương án cắm lại mốc giới và giải pháp xử lý vách ngăn sụt lún của con đường giáp ranh giữa Nhà Quốc hội và Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, tổ chức nhiều cuộc họp với các nhà khoa học để tham vấn ý kiến xử lý những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.
Tuy nhiên, để tiếp tục khắc phục thực trạng bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, đề nghị UBND thành phố Hà Nội tăng cường chỉ đạo, giám sát các đơn vị liên quan thực hiện:
- Đảm bảo việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu không làm ảnh hưởng tới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.
- Hoàn thiện báo cáo trả lời Văn bản số CLT/HER/WHC/APA/164 ngày 25/7/2014 của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, góp ý trước khi đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi công hàm kèm theo báo cáo (bằng tiếng Anh) tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO trước ngày 20/9/2014.
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam:
- Chỉ đạo Viện Khảo cổ học Việt Nam  hoàn thiện việc lấp cát hố khai quật khảo cổ trong tháng 9/2014 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ  Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 323/TB-VPCP ngày 11/8/2014 của Văn phòng Chính phủ.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan xác định diện tích, quy mô và các yêu cầu kỹ thuật đối với việc bảo tồn tại chỗ di tích kiến trúc tâm linh đặc biệt thời Lý phát hiện được tại lô E khu vực khảo cổ học Vườn Hồng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Giao Cục Di sản văn hóa:
- Tổng hợp kết quả thực hiện, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết, xử lý các kiến nghị của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Hội Khảo cổ học Việt Nam tại Công văn số 45/LT.HSH ngày 18/7/2014 và ý kiến của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO tại Văn bản số CLT/HER/WHC/APA/164 ngày 25/7/2014.
- Phối hợp với Thanh tra Bộ VHTTDL tiếp tục kiểm tra, giám sát việc khắc phục thực trạng bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác