Khai quật khảo cổ đền Bảo Lộc và khu di tích đền Trần - chùa Phổ Minh, tỉnh Nam Định

Khai quật khảo cổ đền Bảo Lộc và khu di tích đền Trần - chùa Phổ Minh, tỉnh Nam Định - ảnh 1
Khu di tích Đền Trần tỉnh Nam Định. (Ảnh: Internet)
Khai quật khảo cổ đền Bảo Lộc và khu di tích đền Trần - chùa Phổ Minh, tỉnh Nam Định
(Cinet)- Quyết định 4499/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2015 của Bộ VHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc và khu di tích đền Trần - chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Định.
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tại Công văn số 667/SVHTTDL-VP ngày 09 tháng 12 năm 2015; của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 491b/KCH ngày 07 tháng 12 năm 2015; của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc và khu di tích đền Trần - chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Định.
Thời gian khai quật: Từ ngày 23/12/2015 đến ngày 15/01/2016.
Diện tích khai quật: 100m2 (gồm 02 hố).
Chủ trì khai quật: Ông Trần Anh Dũng, Viện Khảo cổ học.
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Nam Định để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định và Viện Khảo cổ học học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác