Khai quật khảo cổ tại di tích chùa Bà Tấm

(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1592/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 5 năm 2015 về việc khia quật khảo cổ tại di tích chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Theo đó, Sở VHTTDL thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai quật khảo cổ trong thời gian từ 20/5 đến 20/11/2015, với diện tích 600m2. Chủ trì khai quật là ông Nguyễn Ngọc Chất, Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Hà Nội để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Hà Nội, Sở VHTTDL thành phố Hà Nội báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Sở VHTTDL thành phố Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác