Khai quật khảo cổ tại Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Huế, Bắc Giang

(Cinet) - Ngày 22/7, Bộ VHTTDL đã có quyết định số 2601, 2602,2622,2623/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Huế, Bắc Giang.
 
Khai quật khảo cổ tại Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Huế, Bắc Giang - ảnh 1
Vườn Cơ Hạ thuộc phía Đông Hoàng Thành Huế (Ảnh: kienthuc.net)

Bộ VHTTDL  cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh và Trường Đại học Chiêu Hòa khai quật khảo cổ tại di tích đình Hội Thống và di tích đền Cả thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian khai quật: Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 11/9/2016; Diện tích khai quật: 20m2 (đình Hội Thống: 10m2; đền Cả: 10m2); Chủ trì khai quật: Ông Đặng Hồng Sơn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đế giữ gìn, bảo quản.

Cho phép Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khai quật khảo cổ tại di tích chùa, quán Ngọc Thanh và di tích Hy Lăng thuộc thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian khai quật: Từ ngày 05/10/2016 đến ngày 05/12/2016; Diện tích khai quật: 350m2, trong đó: di tích chùa, quán Ngọc Thanh: 200m2 (gồm 02 hố); di tích Hy Lăng: 15Om2 (gồm 02 hố); Chủ trì khai quật: Ông Hoàng Văn Diệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh để giữ gìn, bảo quản.

Cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế khai quật khảo cổ tại di tích Vườn Cơ Hạ (Giai đoạn 1) thuộc phía Đông Hoàng Thành Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian khai quật: Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 25/01/2017; Diện tích khai quật: 600m2; Chủ trì khai quật: Bà Phan Thị Thúy Vân, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Trung tâm Bảo tôn Di tích Cô đô Huê có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh đê hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bảo tầng Lịch sử Quốc gia khai quật tại di tích đền, chùa Hả thuộc xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian khai quật: Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/9/2016; Diện tích khai quật: 100m2; Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Ngọc Chất, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Những hiện vật thu được trong quá trĩnh khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đế giữ gìn, bảo quản.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ khai quật khảo cổ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

T.Dung
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác