Khẩn trương đề xuất, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT.

(Cinet)- Đó là một trong những nội dung tại văn bản số 1021/BVHTTDL-VP của Bộ VHTTDL gửi Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ về việc triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017.
 
Khẩn trương đề xuất, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT. - ảnh 1
Nhạc sĩ Thuận Yến được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật 2016. Nguồn: VOV

Theo đó, ngày 7/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2. Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt chủ đề hành động của năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, coi đây là trọng tâm hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tổ chức tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Văn phòng Bộ dự thảo Quyết định của Bộ trưởng giao nhiệm vụ Tổng cục Du lịch chủ trì xây dựng kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Vụ Thi đua, Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 20/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Vụ Thi đua, Khen thưởng phối hợp với Hội đồng xét duyệt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Văn hóa, nghệ thuật rà soát, xem xét cụ thể thành tích của các tác giả trên cơ sở mức độ cống hiến đối với xã hội, yếu tố lịch sử, bảo đảm sự tôn vinh, công bằng. Trường hợp không đủ thủ tục do yếu tố khách quan, báo cáo Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước.

M.N
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác