Kiểm tra công tác gia đình 2016

Kiểm tra công tác gia đình 2016 - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: baomoi.com)
(Cinet)- Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2810/BVHTTDL-GĐ về việc kiểm tra công tác gia đình năm 2016.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác gia đình năm 2016 (từ ngày 01/01/2015 đến nay) tại tỉnh Quảng Bình và Quảng trị.

Thành phần Đoàn công tác gồm lãnh đạo Vụ Gia đình và chuyên viên phụ trách theo dõi địa phương; đại diện Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ.

Đoàn công tác sẽ tiến hành đánh giá thực hiện nhiệm vụ đã đạt được và đặc biệt là những tồn tại, hạn chế, khó khăn đối với một số nội dung cơ bản sau: Công tác tham mưu xây dựng văn bản trình cấp thẩm quyền ban hành và ban hành các văn bản theo thẩm quyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình; Tình hình thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và kế hoạch hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); Tình hình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, đội ngũ cộng tác viên và công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp đặc biệt là đội ngũ làm hoặc tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp xã, nhân viên y tế về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; Việc triển khai công tác gia đình gắn với Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Kinh phí của địa phương bố trí cho công tác gia đình do ngành văn hóa, thể thao và du lịch bố trí; Những kiến nghị, đề xuất về công tác gia đình.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác