Kiểm tra, đánh giá kết quả Chương trình cấp ấn phẩm văn hóa thông tin

Kiểm tra, đánh giá kết quả Chương trình cấp ấn phẩm văn hóa thông tin - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình cấp ấn phẩm văn hóa thông tin phù hợp cho các thiết chế văn hóa, thể thao thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vùng dân tộc trọng điểm.
Mục đích của kế hoạch nhằm chuẩn bị cho công tác tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015; khảo sát, điều tra việc thực hiện cũng như hiệu quả Chương trình cấp ấn phẩm văn hóa, thông tin phù hợp cho các thiết chế văn hóa, thể thao thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vùng dân tộc trọng điểm trong việc phát triển văn hóa, thể thao khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Việc kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tổng hợp được đầy đủ kết quả thực hiện chương trình, phát hiện những điểm hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, phát huy hiệu quả ấn phẩm ở cơ sở; ghi nhận những ý kiến phản ánh, góp ý của địa phương và người dân trên địa bàn về ấn phẩm văn hóa thông tin được cấp phát để từ đó có định hướng, yêu cầu, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình trong các giai đoạn kế tiếp.
Theo đó, Vụ Văn hóa dân tộc là cơ quan chủ trì sẽ phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ cùng Sở VHTTDL của 52 tỉnh tổ chức thực hiện.
Để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình năm 2014, Vụ Văn hóa dân tộc lựa chọn khảo sát, điều tra tại 499 xã thuộc 06 tỉnh đại diện cho 06 khu vực hưởng lợi từ chương trình gồm: tỉnh Lào Cai (khu vực Tây Bắc): 127 xã; tỉnh Bắc Kạn (khu vực Đông Bắc): 103 xã; tỉnh Nghệ An (khu vực miền Trung): 112 xã; tỉnh Kon Tum (khu vực Tây Nguyên): 78 xã; tỉnh An Giang (khu vực Tây Nam Bộ): 36 xã và tỉnh Bình Phước (khu vực Đông Nam Bộ): 43 xã.
Dự kiến, việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình (giai đoạn 2011 – 2013) sẽ thực hiện ở 03 tỉnh, đại diện cho 03 khu vực: tỉnh Lào Cai, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Thanh Hóa. Sở VHTTDL của 03 tỉnh này sẽ lựa chọn các huyện và xã điển hình để kiểm tra thực tế.
Kế hoạch được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2014. Trong đó, quý II/2014 tiến hành xây dựng các văn bản pháp quy; xây dựng phiếu điều tra đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình ấn phẩm; gửi phiếu điều tra đến các đơn vị hưởng lợi từ Chương trình theo địa chỉ đã lựa chọn khảo sát. Quý III/2014 thực hiện kiểm tra thực tế tại các tỉnh; nhận và xử lý kết quả phiếu điều tra; phân tích thông tin, xây dựng báo cáo xử lý phân tích số liệu điều tra. Quý IV/2014 xây dựng Dự thảo báo cáo tổng thuật kết quả điều tra, khảo sát; xin ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan; tổng hợp ý kiến, hoàn thiện báo cáo; báo cáo lãnh đạo Bộ, Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
T.T
 
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác