Kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Theo Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL, việc thu thù lao khi sử dụng tác phẩm cần phải có lộ trình và Bộ VHTTDL kiến nghị sửa một số quy định liên quan tới chủ đề này.

Thu thù lao khi sử dụng tác phẩm âm nhạc cần phải có lộ trình

Theo Điều 26 và Điều 33 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Điều 35 Nghị định số 100 năm 2006 của Chính phủ đã có những quy định cụ thể về sở hữu trí tuệ.

Được biết, theo các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO thì các tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố để thực hiện chương trình phát sóng không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

Đặc biệt, Nghị định số 100 năm 2006 đã quy định: sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 của Luật Sở hữu trí tuệ và việc tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố để sử dụng tại nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, siêu thị; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ bưu chính, viễn thông, môi trường kỹ thuật số; trong các hoạt động du lịch, hàng không, giao thông công cộng và các hoạt động kinh doanh thương mại khác.

Tuy nhiên, để thực hiện các quy định này, theo Cục Bản quyền tác giả, cần phải có lộ trình thích hợp.
 
Kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan - ảnh 1
Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trong một buổi cung cấp thông tin cho báo chí.

Về sự việc của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã tổ chức thu tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng tác phẩm âm nhạc theo phòng nghỉ khách sạn là chưa tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, Trung tâm chưa xác định được các tác phẩm đã khai thác, sử dụng của tác giả có hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm.

Trung tâm cũng chưa có căn cứ khoa học rõ ràng, minh bạch khi đưa ra mức thu tiền nhuận bút, thù lao theo gói, do vậy kể cả khi thu được cũng không phân phối chính xác được cho tác giả có tác phẩm được khai thác, sử dụng.

Ngoài ra, Trung tâm đơn phương đưa ra mức thu, chưa đàm phán, thỏa thuận với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm; tổ chức thu tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng tác phẩm âm nhạc theo phòng nghỉ khách sạn không báo cáo với Bộ VHTTDL theo quy định tại khoản 4, Điều 41, Nghị định số 100 năm 2006 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85 năm 2011.

Kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Về vụ việc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đề nghị các khách sạn tại TP Đà Nẵng thực hiện nghĩa vụ trả tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng tác phẩm âm nhạc theo phòng nghỉ khách sạn, ngày 26/5, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Cục Bản quyền tác giả làm việc với Trung tâm. Giám đốc Trung tâm, Nhạc sĩ Phó Đức Phương  đã chấp hành ý kiến chỉ đạo và dừng ngay việc này.

Bộ VHTTDL cũng đã có văn bản gửi các Sở VHTTDL, Sở VHTT tăng cường hướng dãn, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan theo thẩm quyền.

Ngoài ra, liên quan tới Nghị quyết số 35 của Chính phủ năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ VHTTDL đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, thay thế Nghị định 100 năm 2006 và Nghị định số 85 năm 2011, trình Chính phủ trong năm 2017.

Theo đó, dự thảo sẽ dành một chương quy định về tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và quyền hưởng thụ của công chúng phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ VHTTDL cũng xin kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành trong thực tiễn và yêu cầu của hội nhập quốc tế./.

Theo Tổ Quốc
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác