Kiện toàn BST và TBT xây dựng Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành VHCS

Kiện toàn BST và TBT xây dựng Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành VHCS - ảnh 1
Công tác quản lý lễ hội là một trong những nội dung
thuộc lĩnh vực VHCS
(Cinet)- Quyết định số 2427/QĐ-BVHTTDL ngày 21/7/2015 của Bộ VHTTDL về việc kiện toàn Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.
Theo đó, Ban Soạn thảo do ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL là Trưởng ban; Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL là Phó Trưởng ban cùng 04 thành viên.
Tổ Biên tập do bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL là Tổ trưởng; ông Trần Minh Thành, Phó Trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ là Tổ phó cùng 06 thành viên.
Ban Soạn thảo có nhiệm vụ: Xem xét, thông qua đề cương dự thảo Thông tư liên tịch, thảo luận những vấn đề cơ bản, nội dung của dự thảo Thông tư liên tịch; Thảo luận về những nội dung cần được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Đảm bảo các quy định của dự thảo Thông tư liên tịch phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, với Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật, bảo đảm tính khả thi của văn bản; Chỉ đạo Tổ Biên tập triển khai các nhiệm vụ trong quá trình xây dựng dự thảo các Thông tư liên tịch đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tổ Biên tập có nhiệm vụ: Triển khai các công việc xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch theo sự phân công và chỉ đạo của  Ban Soạn thảo; Tổ trưởng Tổ Biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban Ban Soạn thảo về tiến độ và kết quả công việc được giao.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác