Kiện toàn BST và TBT xây dựng Thông tư liên tịch quy định về xét thăng hạng chức danh nghệ nghiệp không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên

Kiện toàn BST và TBT xây dựng Thông tư liên tịch quy định về xét thăng hạng chức danh nghệ nghiệp không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Quyết định số 2429/QĐ-BVHTTDL ngày 21/7/2015 của Bộ VHTTDL về việc kiện toàn Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Thông tư liên tịch quy định về xét thăng hạng chức danh nghệ nghiệp không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Theo đó, Ban Soạn thảo xây dựng Thông tư liên tịch quy định về xét thăng hạng chức danh nghệ nghiệp không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước do ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL là Trưởng ban; Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL là Phó Trưởng ban cùng các thành viên, gồm: ông Phùng Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.
Ban Soạn thảo có nhiệm vụ: Xem xét, thông qua đề cương dự thảo Thông tư liên tịch, thảo luận những vấn đề cơ bản, nội dung của dự thảo Thông tư liên tịch; Thảo luận về những nội dung cần được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Đảm bảo các quy định của dự thảo Thông tư liên tịch phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, với Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật, bảo đảm tính khả thi của văn bản; Chỉ đạo Tổ Biên tập triển khai các nhiệm vụ trong quá trình xây dựng dự thảo các Thông tư liên tịch đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Tổ Biên tập xây dựng Thông tư liên tịch quy định về xét thăng hạng chức danh nghệ nghiệp không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước do bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL là Tổ trưởng; ông Trần Tuấn, Phó Trưởng Phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ VHTTDL là Tổ phó cùng các thành viên: ông Trần Minh Thành, Phó Trưởng Phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức Cán bộ; bà Vũ Thị Nhàn, chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức Cán bộ; bà Đặng Phương Nga, Phó Trưởng phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ; bà Trương Thị Kiều Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn; bà Đoàn Thu Huyền, chuyên viên Vụ Pháp chế; ông Phạm Việt Hùng, chuyên viên Cục Điện ảnh.
Tổ Biên tập có nhiệm vụ: Triển khai các công việc xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch theo sự phân công và chỉ đạo của  Ban Soạn thảo; Tổ trưởng Tổ Biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban Ban Soạn thảo về tiến độ và kết quả công việc được giao.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tự giải thể sau khi Thông tư liên tịch được ban hành.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác