Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng của địa phương thiết thực và tiết kiệm

Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng của địa phương thiết thực và tiết kiệm - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa có Công điện số 972/CĐ-BVHTTDL gửi các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 40 năm Ngày Giải phóng của địa phương.
Năm 2015, đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc; ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước. Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4-1975-30/4/2015), nhiều hoạt động kỷ niệm đang diễn ra sôi nổi, đặc biệt là tại các tỉnh/thành kỷ niệm Ngày Giải phóng.
Việc tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng của địa phương và Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Để đảm bảo các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, Bộ VHTTDL - cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 đề nghị các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm lưu ý:
Đối với Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh: việc mời đại biểu dự Lễ kỷ niệm thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức cấp quốc gia.
Đối với Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng của các tỉnh/thành:
Các tỉnh/thành kỷ niệm Ngày Giải phóng mời tỉnh/thành kết nghĩa, tỉnh/thành lân cận; cân nhắc việc mời đại biểu là đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh/thành khác.
Các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân nhắc việc cử đoàn dự các Lễ kỷ niệm. Khuyến khích sử dụng điện, thư chúc mừng nhân ngày kỷ niệm.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác