Lập DA bảo quản, tu bổ di tích đình-chùa Phú Mỹ và chùa So

Lập DA bảo quản, tu bổ di tích đình-chùa Phú Mỹ và chùa So - ảnh 1
Chùa So, Quốc Oai
(Cinet) -  Bộ VHTTDL đã thống nhất chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ di tích đình chùa Phú Mỹ và chùa So huyện Quốc Oai, Hà Nội theo VB số 1271 và 1272 ngày 14/2/2016
Trước đó Bộ VHTTDL nhận được Công văn số 1945/UBND- VX và Công văn số 1943/UBND-VX  ngày 04/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình - chùa Phú Mỹ thuộc xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai và đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa So thuộc xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai.
Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL  thống nhất thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đình - chùa Phú Mỹ để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí của thành phố Hà Nội.
Về thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa So thuộc xã Tân Hòa, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4208/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa So (Lạc Lâm tự) để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp khác. Tuy nhiên, cho đến nay, VHTTDL chưa nhận được hồ sơ dự án. Do đó, đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để triển khai lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa So theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ- CP ngày 18 tháng 9 năm 2012.
>>Công văn V/v chủ trương lập DA bảo quản tu bổ di tích chùa So, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
>>Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ di tích đình - chùa Phú Mỹ, huyện Quốc Oai,TP Hà Nội
NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác