Lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu Quy hoạch phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu Quy hoạch phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030 - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1820/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Quy hoạch phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Văn bản căn cứ theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch ngành - lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
Theo đó, Bộ VHTTDL thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Quy hoạch phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 13 thành viên do ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VHTTDL làm Chủ tịch Hội đồng, ông Hồ việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính làm Phó Chủ tịch cùng 11 Ủy viên.
Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, nghiệm thu và báo cáo Bộ trưởng về kết quả để ký trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
T.T
 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác