Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”

Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 05/4/2015 đến ngày 07/4/2015.
Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 320/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”.
Theo đó, căn cứ Nghị đinh số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015-Thanh Hóa. Bộ VHTTDL giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”.
Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 05/4/2015 đến ngày 07/4/2015 tại tỉnh Thanh Hóa.
Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2015.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác