Lộ trình xây dựng Hồ sơ Khoa học di sản văn hóa phi vật thể từ nay đến năm 2019

Lộ trình xây dựng Hồ sơ Khoa học di sản văn hóa phi vật thể từ nay đến năm 2019 - ảnh 1
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt sẽ
được xây dựng hồ sơ và trình Unesco công nhận trong đợt
xét duyệt năm 2016
(Cinet) – Bộ VHTDL đã có lộ trình cho việc xây dựng Hồ sơ Khoa học di sản văn hóa phi vật thể từ nay đến năm 2019.
Theo đó, danh sách các di sản văn hóa phi vật thể được xây dựng Hồ sơ khoa học từng năm gồm:
Nghệ thuật Hát giao duyên Ví, Giặm ( hiện đang được Ủy ban Liên Chính phủ Công ước Unesco về di sản văn hóa phi vật thể xem xét, bỏ phiếu trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9 của Ủy Ban diễn ra tại Paris, Pháp)
Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống ( Hồ sơ đa quốc gia – xét năm 2015)
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt (xét năm 2016)
Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam (xét năm 2017)
Nghi lễ Then của người Tày, Nùng, Thái (xét năm 2018)
Nghệ thuật Xòe Thái (xét năm 2019)
Theo quy định mới nhất, mỗi năm Unesco chỉ xét duyệt 01 Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cho mỗi quốc gia, vì thế Bộ VHTTDL đã lên lộ trình cụ thể cho từng di sản theo năm đề trình Unesco vinh danh. Tính đến nay Việt Nam có 08 di sản văn hóa phi vật thể đã được Unesco công nhận, trong đó có 02 di sản xếp trong danh sách cần bảo vệ khẩn cấp và 06 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác