Lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2169/BVHTTDL-DSVH ngày 01 tháng 6 năm 2015 gửi Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố và các Ban/Trung tâm quản lý các Di sản thế giới về việc lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ VHTTDL ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi chung là Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL), trong đó quy định về “điều kiện năng lực và điều kiện hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”.
Triển khai Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL nói trên, đến nay Bộ VHTTDL đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho 70 tổ chức trên cả nước.
Để hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố, Ban/Trung tâm quản lý các Di sản thế giới căn cứ Danh sách các tổ chức được cấp giấy chứng nhận để lựa chọn các nhà thầu đủ điều kiện tham gia hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác