Miễn phí vé tham quan tại bảo tàng và di tích từ ngày 25-28/8/2015

Miễn phí vé tham quan tại bảo tàng và di tích từ ngày 25-28/8/2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Đó là một trong những nội dung tại Công văn số 2412/BVHTTDL-DSVH ngày 17/6/2015 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL các tỉnh/thành, các Bảo tàng, Khu di tích trực thuộc Bộ về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa.
Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II-2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 1324/QĐ-BVHTTDL ngày 23/4/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL), Bộ VHTTDL yêu cầu lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh/thành chỉ đạo các Bảo tàng, Ban (Trung tâm) quản lý Khu di sản thế giới và Ban Quản lý di tích thuộc tỉnh/thành; các Bảo tàng, Khu di tích trực thuộc Bộ VHTTDL tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Bộ đề nghị các Sở chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề, hoạt động giáo dục tại bảo tàng, di tích với nội dung: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giới thiệu những thành tựu và đóng góp của ngành Văn hóa qua 70 năm Xây dựng và Trưởng thành (1945-2015). Thời gian thực hiện trong tháng 8/2015.
Mở cửa miễn phí vé tham quan cho du khách đến tham quan tại bảo tàng và di tích từ ngày 25-28/8/2015.
Việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II-2015 nhằm phát huy sức mạnh to lớn của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa xã hội của Ngành theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2010-2015 và nhưng năm tiếp theo.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác