Mở rộng diện tích khai quật khảo cổ tại di tích Triền Tranh

Mở rộng diện tích khai quật khảo cổ tại di tích Triền Tranh - ảnh 1
Di tích Triền Tranh thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
(Cinet)- Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL ngày 12/8 của Bộ VHTTDL về việc mở rộng diện tích khai quật khảo cổ tại di tích Triền Tranh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Bộ VHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Khảo cổ học mở rộng diện tích khai quạt tại di tích Triền Tranh thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Thời gian khai quật từ ngày 13/8-13/9/2015, với diện tích 800m2. Chủ trì khai quật là ông Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học.
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Quảng Nam để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác