Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

(Cinet)- Ngày 03/10, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã ký Quyết định số 3441/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020”.
 
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: tuyensinh.tuoitre.vn)

Theo đó, giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1464/QĐ-BVHTTDL ngày 20/4/2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc xây dựng Đề án “nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã ký Quyết định số 3442/QĐ-BVHTTDL giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học triển khai thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020 (Quyết định này thay thế Quyết định số 2512/QĐ-BVHTTDL ngày 13/7/2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL).

Kinh phí xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học được trích từ nguồn kinh phí thực hiện 03 Đề án ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2016.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác