Nghệ sỹ piano Emmanuelle Swiercz (Pháp) biểu diễn tại Việt Nam.

Nghệ sỹ piano Emmanuelle Swiercz (Pháp) biểu diễn tại Việt Nam. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 1035/QĐ-BVHTTDL ngày 21/3 của Bộ VHTTDL về việc Nghệ sỹ piano Emmanuelle Swiercz (Pháp) biểu diễn tại Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch/" ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm,/ 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hởa^ Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Họp tác quốc tế và Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTTDL Quyết định Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối họp với Ban tổ chức Liên hoan piano quốc te Jacobins, Pháp tố chức chương trình biếu diễn của nghệ sỹ piano Emmanuelle Swiercz, quốc tịch Pháp tại Hà Nội.
Thời gian: Ngày 11 tháng 5 năm 2016
Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội
Về kinh phí: Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm tổ chức chương trình, chi phí thuê địa điếm, đàn piano, lễ tân, in giấy mời; chi thù lao phục vụ luyện tập và biểu diễn cho cán bộ Trung tâm được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và các chi phí khác liên quan đến công tác tố chức biếu diễn.
Phía bạn chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại, visa, bảo hiểm và các chi phí liên quan cho nghệ sỹ.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chiu trách nhiêm thi hành Quyết đinh này.
Tdung.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác