Nguyên tắc làm việc của HĐ cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 8-2015

Nguyên tắc làm việc của HĐ cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 8-2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Văn bản số 3441/BVHTTDL-HĐNS8 ngày 19/8 của Bộ VHTTDL về việc quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 -  năm 2015.
Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức việc xét tặng đảm bảo chất lượng, thời gian và tiến độ theo quy định tại Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 3443/QĐ-BVHTTDL ngày 20/10/2014 của Bộ VHTTDL. Chỉ đạo cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước triển khai các nội dung công việc được quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức các phiên họp để thẩm định, xét chọn hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình theo quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Công bố kết quả của Phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 trên Cổng thông tin của Bộ VHTTDL trong thời gian 10 ngày làm việc. Thông báo bằng văn bản đến Hội đồng cấp Bộ, tỉnh về kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước. Xử lý dứt điểm về đơn thư, kiến nghị liên quan đến việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” của Hội đồng cấp Nhà nước (nếu có) trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Về nguyên tắc làm việc, Hội đồng được thành lập và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; Cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” không tham gia Hội đồng; Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 75% thành viên Hội đồng, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Hội đồng chỉ xem xét và thảo luận về từng hồ sơ cá nhân được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét trình theo quy trình, thủ tục quy định Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Những thành viên Hội đồng vắng mặt được lấy ý kiến bằng phiếu.
Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 phải đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng có tên trong Quyết định.  
Về nguyên tắc xét tặng, Hội đồng chỉ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước các lĩnh vực: Múa, Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh, Phát thanh-Truyền hình trình Hội đồng cấp Nhà nước. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” không thuộc đối tượng đang chờ xem xét kỷ luật hoặc trong thời gian bị thi hành kỷ luật.
Cá nhân đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tại các đợt xét trước đây thì không được lấy thành tích nghệ thuật đã được xét tặng danh hiệu đó để đề nghị xét danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015.
Việc xem xét các Giải thưởng quy đổi của các lĩnh vực: Múa, Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh, Phát thanh-Truyền hình được thực hiện theo quy định chi tiết tại Phụ lục II Nghị định số 89/NĐ-CP của Chính phủ.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác