Những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - ảnh 1
Cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng cũng như tình cảm đối với
đại biểu cơ quan dân cử thông qua lá phiếu. Ảnh: Nhật Nam
(Cinet)- Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đã tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử đã thu được nhiều kết quả và thành công tốt đẹp.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh trong nước và thế giới có những thuận lợi và khó khăn nhất định.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Việc triển khai công tác bầu cử lần này có nhiều điểm mới theo Hiến pháp năm 2013, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tình hình trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, có nhiều điểm sáng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong thời gian chuẩn bị tổ chức bầu cử như: tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở các tỉnh Nam Trung Bộ; tình hình tội phạm, tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm,… Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch trong và ngoài nước xuyên tạc, tuyên truyền, kích động, phá hoại gây khó khăn cho công tác tổ chức bầu cử. Ngoài ra, bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Các nước lớn tăng cường sức mạnh quân sự, tranh giành ảnh hưởng trong khu vực ngày càng quyết liệt, Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố có biểu hiện gia tăng. Các thế lực thù địch tăng cường đầy mạnh các hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta.
Về kết quả cuộc bầu cử: Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 67.049.091/67.485.482 cử tri, đạt 99.35%. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 870 người. Tổng số đại biểu trúng cử Đại biểu quốc hội trong ngày 22/5/2016 và bầu cử thêm ngày 29/5/2016 ở Cần Thơ là 496 người. Số đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 17.3%. Đại biểu là phụ nữ chiếm tỉ lệ 26.8%, đại biểu là người ngoài Đảng chiếm tỉ lệ 4.2%. Số đại biểu dưới 40 tuổi là 71 người, chiếm tỉ lệ 14.3%. Đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử khóa XIV là 160 người (tỉ lệ 32.3%); đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu là 317 người (63.9%); Đại biểu đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước chiếm tỉ lệ 3.83%; số đại biểu tự ứng cử là 2 người (0.4%).
Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân từng cấp trúng cử như sau: Cấp tỉnh đạt 3.908 người (thiếu 8 đại biểu so với số đại biểu được bầu); cấp huyện đạt 25.179 người (thiếu 120 người so với số đại biểu được bầu); cấp xã đạt 291.273 người (thiếu 6.626 người so với tổng số đại biểu được bầu).
Có 2 đơn vị bầu cử của Thành phố Cần Thơ tổ chức bầu thêm 2 đại biểu. 3 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ở 3 tỉnh, mỗi tỉnh bầu thêm 1 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. 642 đơn vị bầu cử thuộc 538 xã của 33 tỉnh, thành phố tổ chức bầu thêm 1.285 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Có 1 khu vực bỏ phiếu phải hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phải hủy kết quả bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xấp xã và tiến hành bầu cử lại ngày chủ nhật 5/6/2016.
Thông qua kết quả trên có thể thấy, cuộc bầu cử đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử có nhiều điểm mới, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình an ninh ổn định; kết quả bầu cử cơ bản đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.
Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp 2013 trong thời kỳ đổi mới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc bầu cử vẫn có những hạn chế: vẫn có trường hợp để xảy ra sai sót trong in ấn phiếu; một số cơ cấu chưa đạt được như định hướng, dự kiến ban đầu; việc một số ứng cử viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội không trúng cử trong hiệp thương lần thứ ba mà được cử tri nơi cư trú, cử tri ở cơ quan tín nhiệm chưa hoàn toàn được dư luận đồng tình; việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử giữa các nơi vẫn chưa thực hiện thống nhất, một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan Trung ương chậm được ban hành, công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc tham gia bỏ phiếu bầu cử còn chưa bám sát căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Một số bài học kinh nghiệm được rút ra: Bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của cuộc bầu cử. Sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử sẽ tạo sự thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở trong tổ chức bầu cử. Bảo đảm thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự; làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử; Chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện tốt chế độ báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử;…
BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác