Những trường hợp được phép đưa Bảo vật Quốc gia ra nước ngoài

(Cinet) – Theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Bảo vật Quốc gia ra nước ngoài có 3 trường hợp được quy định cụ thể.
Những trường hợp được phép đưa Bảo vật Quốc gia ra nước ngoài - ảnh 1
Bảo vật quốc gia Tượng phật Quan âm nghìn tay nghìn mắt. Ảnh HuongCinet

1.Phục vụ hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội (hoạt động đối ngoại cấp nhà nước).
2.Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam có quy mô và ý nghĩa đặc biệt cấp quốc gia, Bộ, ngành, địa phương.
3.Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia.
Tại điều 44 Luật Di sản văn hóa đã quy định rõ: Việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phải bảo đảm các điều kiện quy định; phải được xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, không bị hư hại đối với bảo vật quốc gia trong quá trình vận chuyển ra nước ngoài, lưu giữ tạm thời tại nước ngoài và đưa trở lại Việt Nam. Bên cạnh đó, phải được xác định giá trị bằng tiền của bảo bật quốc gia làm cơ sở cho việc mua bảo hiểm; được miễn kiểm tra thực tế khi giải quyết thủ tục hải quan tại cửa khẩu. Đồng thời, bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích chỉ được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản hoặc phục vụ hoạt động đối ngoại cấp nhà nước; bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng ngoài công lập và bảo vật quốc gia thuộc sở hữu tư nhân được đưa ra nước ngoài theo quy định khi có bảo tàng công lập đại diện cho chủ sở hữu trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài. Đối tác nước ngoài tiếp nhận bảo vật quốc gia phải bảo đảm tính hợp pháp, có cơ sở vật chất, năng lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ phù hợp với việc trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.
Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản cũng nêu rõ đối tượng áp dụng gồm: Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); bảo tàng công lập, bảo tàng ngoài công lập; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh (di tích); tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia.
NLH
Tổng hợp baochinhphu, TTXVN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác