Phê duyệt danh sách 27 thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia

Phê duyệt danh sách 27 thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - ảnh 1
(Cinet)- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2015 về việc phê duyệt danh sách 27 thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nhiệm kỳ 2015 - 2019.
Theo đó, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2019 làm Chủ tịch Hội đồng; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học làm Phó Chủ tịch Hội đồng cùng 25 Ủy viên.
Theo Quyết định 1569/QĐ- TTg ngày 19/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề quan trọng liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tham mưu đề xuất về các vấn đề: phương hướng, chiến lược, các chính sách lớn về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; công nhận bảo vật quốc gia; thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành; đề nghị UNESCO đưa di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu và di tích tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới. Hội đồng cũng được giao nhiệm vụ thẩm định đối với hồ sơ về di sản văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ.
CN
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác