Phê duyệt “Đề án Hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào”

Phê duyệt “Đề án Hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào” - ảnh 1
Hình ảnh trước Trung tâm Văn hóa VN tại Lào (nguồn: vinaculto.vn)
(Cinet)- Tờ trình số 32/TTr-BVHTTDL ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016 về việc phê duyệt “Đề án Hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào”.
Trung tâm Văn hóa – Thông tin đầu tiên của Việt Nam tại Viêng Chăn được thành lập theo Quyết định số 2220/QĐ-TC ngày 24 tháng 6 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào) theo Quyết định số 1049/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
20 năm qua, Trung tâm đã và đang triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, chủ động xúc tiến quảng bá văn hóa – du lịch theo tinh thần tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Qua thực tiễn khai thác và quản lý, có thể khẳng định việc xây dựng Trung tâm là chủ trương đúng và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Trung tâm thực sự trở thành cầu nối trong quan hệ văn hóa đối ngoại giữa hai nước; là điểm đến tin cậy của Cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc và bạn bè quốc tế tại Lào và vùng đông bắc Thái Lan có nhu cầu tìm hiểu về đất nước, con người và truyền thống văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
Là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, được Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm nhưng cho đến nay trụ sở Trung tâm vẫn không đủ điều kiện thiết yếu đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động chuyên môn. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một địa điểm xây dựng mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào để đảm bảo công năng triển khai các hoạt động là một yêu cầu cần thiết và đã được các cơ quan hữu quan của Việt Nam đặt ra từ lâu. Trong bối cảnh đó, thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2009 phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2015.
Triển khai Quyết định và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2013 phê duyệt chủ trương đầu tư mua đất và xây dựng Trung tâm. Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, lập triển khai Dự án xây dựng mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, trong đó có nội dung xây dựng Đề án Hoạt động của trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.
Bộ VHTTDL và Văn phòng Chính phủ tổ chức 6 cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đã có nhiều ý kiến góp ý và 4 văn bản góp ý việc xây dựng Đề án.
Trên cơ sở tiếp thu và chỉnh sửa các ý kiến tại các cuộc họp và góp ý của các Bộ, ngành, Bộ VHTTDL nghiên cứu, chỉnh sửa, xây dựng dự thảo Đề án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; Dự thảo Đề án.
Hằng Đinh 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác