Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020

(Cinet)- Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao văn hóa đọc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
 
Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: pcgvietnam.com)

Cụ thể, tại Quyết định số 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/3/2017, Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu chung là xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Đến năm 2020, phấn đấu 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, khoa học; 20%-25% người dân khu vực nông thôn, 15%-20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm BĐ-VHX; 40%-50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin qua việc đọc và học tập suốt đời, 85% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

Định hướng đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố, môi trường đọc được cải thiện. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác