Phê duyệt Đề cương sách tham khảo phục vụ tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Phê duyệt Đề cương sách tham khảo phục vụ tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 3631/QĐ-BVHTTDL ngày 23/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Đề cương sách tham khảo phục vụ tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm.
Theo đó, Đề cương sách tham khảo phục vụ tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm được phê duyệt với nội dung như sau:
1. Lời mở đầu
2. Chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình hạnh phúc:
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc và xây dựng hạnh phúc của con người.
2.2. Chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội.
2.3. Chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
2.4. Lý luận và thực tiễn xây dựng gia đình văn hóa/văn hóa gia đình/gia đình hạnh phúc ở Việt Nam.
3. Sự ra đời của Ngày Quốc tế Hạnh phúc và các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc trên thế giới và Việt Nam:
3.1. Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 trên thế giới; các chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 qua các năm.
3.2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc trên thế giới. Bảng xếp hạng hạnh phúc trên thế giới và giải thích trường hợp Việt Nam.
3.3. Hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc ở Việt Nam.
4. Quan niệm về hạnh phúc và gia đình hạnh phúc của người Việt Nam:
4.1. Quan niệm về hạnh phúc của người Việt Nam.
4.2. Quan niệm về gia đình hạnh phúc thể hiện trong văn học dân gian.
4.3. Quan niệm về hạnh phúc, gia đình hạnh phúc của một số tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài, Hòa hảo)
5. Phụ lục:
- Danh mục các văn bản, chính sách thực hiện an sinh xã hội, xây dựng gia đình, thực hiện công tác gia đình.
- Các thông điệp hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc ở Việt Nam.
- Những bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc.
- Một số bài hát về hạnh phúc, gia đình hạnh phúc.
Vụ Gia đình căn cứ Đề cương đã được phê duyệt tổ chức xây dựng sách tham khảo phục vụ tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác