Phê duyệt Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020

(Cinet) – Ngày 19/10, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã ký ban hành Quyết định số 3627/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020.
 
Phê duyệt Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: baotayninh)

Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 hướng tới mục tiêu: Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện, tham gia công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình.

Các chỉ tiêu cụ thể được đề ra, cụ thể như sau: Năm 2017 hoàn thành bộ tài liệu nghiệp vụ công tác gia đình và tổ chức các khóa bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên nguồn, báo cáo viên Trung ương và cấp tỉnh.

Đến năm 2018: 50% cơ quan Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giảng viên nguồn, báo cáo viên về công tác gia đình cấp trung ương và cấp tỉnh ; 60% cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác gia đình.

Đến năm 2020: 60% cơ quan Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giảng viên nguồn, báo cáo viên về công tác gia đình cấp trung ương và cấp tỉnh; 70% cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác gia đình.

Để triển khai thực hiện Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020, các nhiệm vụ được đặt ra, bao gồm : Xây dựng tài liệu bồi dưỡng nhiệp vụ công tác gia đình (tài liệu cho đội ngũ giảng viên nguồn về công tác gia đình cấp Trung ương và cấp tỉnh; tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên về công tác gia đình) ; Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nguồn về lĩnh vực gia đình cấp Trung ương và cấp tỉnh ; Bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên về lĩnh vực gia đình cấp Trung ương và cấp tỉnh ; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện, tham gia công tác gia đình các cấp ; Xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng nội dung quản lý  nhà nước về lĩnh vực gia đình tại một số cơ sở đào tạo thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Anh Vũ
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác