Phê duyệt Kế hoạch biên soạn tài liệu Hướng dẫn tổ chức phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Phê duyệt Kế hoạch biên soạn tài liệu Hướng dẫn tổ chức phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3774/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 11 năm 2014 Phê duyệt Kế hoạch biên soạn tài liệu Hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.
Theo đó, Kế hoạch căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 3331/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã năm 2014-2015.
Mục đích: Tài liệu Hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã được dùng để làm tài liệu cho cán bộ thư viện tỉnh/thành tập huấn, hướng dẫn nhân viên Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; đồng thời là cẩm nang cho nhân viên Điểm Bưu điện – Văn hóa xã trong việc tổ chức, hoạt động phục vụ sách báo tại Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.
Đơn vị thực hiện: Đơn vị chủ trì: Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông).
Đối tượng cung cấp tài liệu: Thư viện công cộng: 63 thư viện tỉnh/thành; 652 thư viện huyện/thị và các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã nằm trong phạm vị triển khai Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020.
Nhiệm vụ chính: Biên soạn tài liệu: Tên tài liệu: Hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; số lượng trang: 50 trang; khổ 14,5cm x 19,5cm; Số lượng in: 5000 bản; Phát hành cho các đối tượng quy định tại mục 4 của Kế hoạch này.
Tiến độ thực hiện: Tháng 10/2014: Phê duyệt Kế hoạch; thống nhất đề cương chi tiết tài liệu; hoàn thành dự thảo lần 1; Tháng 01/2015: Hiệu đính bản thảo, thẩm định, nghiệm thu tài liệu; Tháng 02-03/2015: In ấn, phát hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm biên soạn, in ấn; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đến các đối tượng theo quy định; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn cho nhân viên Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.
CN
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác