Phê duyệt Kế hoạch in và phân phối Sách Xanh về Gia đình Việt Nam

Phê duyệt Kế hoạch in và phân phối Sách Xanh về Gia đình Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Vừa qua, Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 321/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch in và phân phối Sách Xanh về Gia đình Việt Nam.
Nhằm mục đích thông tin và định hướng công tác tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước thống nhất trên toàn quốc trên cơ sở nội dung sách đã được biên soạn năm 2014, Sách Xanh về Gia đình Việt Nam sẽ được in bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh trên khổ sách A4.
Tiêu đề đầy đủ của sách là: “Sách Xanh Gia đình Việt Nam- Tuyên truyền về Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” gồm 100 trang cả bìa và các ảnh minh họa.
Sách sẽ được phân phối theo số lượng 3000 cuốn. Trong đó, 63 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân phối 40 cuốn/Sở; các tác giả phân phối 25 cuốn/5 tác giả và các đơn vị phối hợp, các đơn vị thuộc Bộ, nộp lưu chiểu và lưu tại Vụ Gia đình: 455 cuốn.
Kế hoạch in và phân phối Sách Xanh về Gia đình Việt Nam do Vụ Gia đình chủ trì, phồi hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện hoạt động.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác