Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng TCVN “Hoạt động thông tin-thư viện - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”.

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng TCVN “Hoạt động thông tin-thư viện - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 3427/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng TCVN “Hoạt động thông tin-thư viện - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”.
Vụ Thư viện đã xây dựng Dự thảo TCVN ISO 11620:2014 “Hoạt động Thông tin- Thư viện - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”. Để dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Hoạt động Thông tin-Thư viện - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” được chính xác, ngắn gọn, khoa học, phù họp với ngữ cảnh Việt Nam, việc tổ chức hội nghị chuyên đề lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN là rất cần thiết. Qua hội nghị, ban soạn thảo TCVN sẽ thu thập các ý kiến của lãnh đạo, chuyên gia và cán bộ thư viện trong cả nước để xây dựng Tiêu chuẩn.
Việc tổ chức Hội nghị nhằm tăng cường trao đổi và thảo luận góp ý cho dự thảo TCVN, nhằm hoàn thiện nội dung của Tiêu chuẩn.
Thành phần tham dự Hội nghị dự kiến 63 đại biểu, là thành viên Tiểu ban kỹ thuật; chuyên gia tư vấn; Lãnh đạo phụ trách nghiệp vụ các thư viện đầu ngành khối thư viện công cộng, thư viện trường đại học, thư viện/trung tâm thông tin đa ngành, chuyên ngành; Đại diện cơ sở đào tạo ngành thông tin-thư viện và Chuyên gia ngành thông tin-thư viện.
Thời gian tổ chức tháng 10/2015 (01 ngày), địa điểm: Thành phố Hà Nội.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác