Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo – Tập huấn nghiệp vụ pháp chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo – Tập huấn nghiệp vụ pháp chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3122/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo – Tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản QPPL mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Theo đó, Hội thảo – Tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ, công chức pháp chế, nghiệp vụ tại các địa phương từ cấp huyện trở lên. Đồng thời tiếp thu, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ở địa phương; giúp cán bộ, công chức nắm bắt kịp thời những văn bản mới ban hành, hiểu đúng, đủ văn bản để có cơ sở áp dụng pháp luật một cách đúng đắn và hợp lý. Thông qua hoạt động tại Hội thảo – Tập huấn, các địa phương có điều kiện gặp gỡ, thảo luận, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong kỹ năng xử lý các tình huống thực tế; giúp cơ quan quản lý nhà nước có cách đánh giá thực tế, khách quan hơn khi xây dựng văn bản pháp quy; làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của các vấn đề, đề xuất, kiến nghị hoặc dự báo các vấn đề sẽ phát sinh trong lĩnh vực của ngành.
Việc thảo luận – tập huấn nghiệp vụ pháp chế ngành văn hóa, thể thao và du lịch cho các cán bộ, công chức tập trung vào những nội dung chính sau: Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc về việc triển khai các quy định về công tác giám định tư pháp cho người giám định tư pháp theo vụ việc ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong thực tiễn công tác giám định tư pháp; Nội dung nghiệp vụ pháp chế nói chung và nghiệp vụ pháp chế của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Phương pháp thực hiện nghiệp vụ pháp chế có hiệu quả và đảm bảo tính hiệu lực quản lý; Tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung quản lý cụ thể.
Quán triệt nội dung cơ bản có liên quan đến công tác quản lý của địa phương tại các văn bản mới ban hành trong các lĩnh vực, cụ thể: Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; Một số văn bản của Bộ VHTTDL ban hành và phối hợp ban hành trên các lĩnh vực về nghiệp vụ pháp chế, lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch.
Được biết,  năm 2014, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quản lý các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cần được quán triệt, phổ biến kịp thời bởi đây là công cụ quan trọng, là hành lang pháp lý cho việc quản lý ngành.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác