Phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng”

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Quyết định số 1310/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng”.
Lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng” do Vụ Thư viện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.
Mục đích của việc tổ chức lớp tập huấn nhằm cập nhật, bổ sung những vấn đề mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa nói chung và thư viện nói riêng; những vấn đề mới về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực thư viện thông qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống thư viện công cộng vận dụng kiến thức được cập nhật để quản lý và tổ chức hoạt động thư viện phục vụ bạn đọc nói chung và các em thiếu nhi nói riêng ngày một tốt hơn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt hỗ trợ đắc lực, có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.
Đối tượng tham gia là các cán bộ làm công tác phục vụ tại phòng đọc thiếu nhi thuộc hệ thống TVCC toàn quốc. Tổng số học viên dự kiến là 140 người.
Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ diễn ra vào 3 ngày trong quý III/2016 (trong đó có 2 ngày học tập trên lớp và 1 ngày đi khảo sát thực tế địa phương) tại Tỉnh Thanh Hóa.
Kinh phí tổ chức lớp tập huấn “nâng cao kỹ năng phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng” trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 do Văn phòng Bộ quản lý.
D.Hằng
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác