Phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động về bình đẳng giới năm 2015

Phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động về bình đẳng giới năm 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2030/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2015 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động về bình đẳng giới năm 2015.
Kế hoạch tập trung triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá, rà soát để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố; Tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2015 ban hành theo Quyết định số 3110/QĐ-BVHTTDL ngày 27/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 ban hành theo Quyết định số 3304/KH-BVHTTDL ngày 10/10/2011.
Thông qua đó, kế hoạch sẽ đề xuất các giải pháp để phát huy những kết quả đạt được, nhận diện, phân tích những nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai các văn bản này để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn tiếp theo.
Các nội dung chính sẽ được triển khai trong kế hoạch bao gồm:
1. Kiểm tra, đánh giá việc triển khai mô hình 4, dự án 4 thuộc nhiệm vụ được phân công trong Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 về “Hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại các lĩnh vực, ngành, vùng địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới”. Địa điểm dự kiến là tại các tỉnh: Bình Định, Phú yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Phú Thọ vào thời gian từ quý III đến quý IV năm 2015.
2. Tổ chức tổng kết Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2015 ban hành theo Quyết định số 3110/QĐ-BVHTTDL ngày 27/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 ban hành theo Quyết định số 3304/KH-BVHTTDL ngay 10/10/2011 và xây dựng dự thảo văn bản Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020. Dự kiến hoạt động này sẽ được triển khai tại 2 tỉnh/thành phố đại diện cho 2 khu vực Bắc, Nam vào quý IV năm 2015.
Kế hoạch do Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chinh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện trong thời gian Quý III, quý IV năm 2015.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác