Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền năm 2015

Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền năm 2015 - ảnh 1
Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn
của đất nước. (Ảnh minh họa)
(Cinet)- Định hướng thông tin báo chí và Đề tài tuyên truyền là hai nội dung chính trong Kế hoạch tuyên truyền năm 2015 vừa được Bộ VHTTDL phê duyệt tại Quyết định số 4368/QĐ-BVHTTDL.
Theo đó, ở nội dung định hướng thông tin báo chí, kế hoạch tập trung vào 3 vấn đề chủ yếu: Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức VHTTDL cho đội ngũ phóng viên báo chí theo dõi lĩnh vực hoạt động của Ngành; Kiện toàn và nâng cao năng lực của tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của Bộ; Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí trong thông tin, định hướng tuyên truyền về Ngành.
Về đề tài tuyên truyền, gồm các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách của Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Việc triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển các lĩnh vực hoạt động Ngành đã được phê duyệt; Chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động tiêu biểu của Ngành trong năm 2015; Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tuyên truyền các sự kiện VHTTDL nổi bật năm 2014; Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 (SEA Games 28), Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 8 (Para Games 8).
T.H       

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác