Phê duyệt Kế hoạch Xây dựng Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020, định hướng 2030”

Phê duyệt Kế hoạch Xây dựng Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020, định hướng 2030” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra Quyết định số 385/QĐ-BVHTTDL ngày 6 tháng 2 năm 2015 về việc Phê duyệt kế hoạch Xây dựng Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020, định hướng 2030”.
Theo đó, nội dung của Kế hoạch bao gồm các công việc: xác định nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Thành phần Ban soạn thảo: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban; Lãnh đạo Vụ Thư viện – Phó Trưởng ban thường trực; Đại diện Thư viện Quốc gia Việt Nam; Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại diện các hội nghề nghiệp: Hội Xuất bản, Hội Thư viện Việt Nam, Hội Khuyễn học; Đại diện thư viện công cộng cấp tỉnh; Đại diện thư viện cơ sở giáo dục và chuyên gia.
Tổ Biên tập gồm lãnh đạo Vụ Thư viện – Tổ trưởng và chuyên viên Vụ Thư viện.
Bên cạnh đó, Kế hoạch đã triển khai 3 nhiệm vụ chính, cụ thể: Xây dựng Kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí xây dựng Đề án; Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020, định hướng 2030”; Xây dựng dự thảo Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020, định hướng 2030”.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác