Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020”.

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020”. - ảnh 1
Ảnh minh họa (Ảnh: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 254/QĐ- BVHTTDL ngày 19/01 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020”.
Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ““Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020” nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của hệ thống các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống các cơ quan chịu trách nhiệm thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
Bộ VHTTDL phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan; Cục Bản quyền tác giả phối hopự với cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong quá trình xây dựng Đề án; Tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động quản lý, thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của một số cơ quan, đơn vị trong phạm vi cả nước; Đề nghị xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.
Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm: Triển khai tổ chức các cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và các cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan về nội dung, chương trình, chuẩn bị giấy mời, in ấn tài liều, xây dựng đề án chung…
Xây dựng dự tóan, chuẩn bị các điều kiện tài chính, vật chất phục vụ quá trình biên tập, soạn thảo và tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện Đề án; Chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục báo cáo để Lãnh đạo Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.
CN           

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác