Phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về việc xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về việc xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 4674/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Nội dung Kế hoạch gồm:
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định. Ban soạn thảo do lãnh đạo Bộ VHTTDL làm trưởng ban, thành viên là lãnh đạo cấp vụ thuộc các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Cục, Vụ, Viện liên quan.
Tổ Biên tập do Lãnh đạo Vụ Pháp chế làm tổ trưởng, thành viên là các chuyên viên của các cơ quan Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Cục, Vụ, Viện liên quan.
Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định: Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập thông qua Đề cương và Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định (Thời gian hoàn thành trước 30/01/2016); Sơ kết đánh giá 2 năm tình hình thực hiện Nghị định; Tổ biên tập xây dựng dự thảo 1 trên cơ sở Đề cương đã được thông qua; Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập cho ý kiến dự thảo1; …
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác