Phê duyệt kế hoạch xây dựng tài liệu “Hỏi đáp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình”

Phê duyệt kế hoạch xây dựng tài liệu “Hỏi đáp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình” - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng tài liệu “Hỏi đáp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình” và sách tham khảo “Hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay”.
Ở Việt Nam, theo ước tính, tổn thất do bạo lực gia đình gây thiệt hại chiếm khoảng 1,78% GDP mỗi năm. Song việc giải quyết vấn đề bạo lực gia đình là việc không thể thực hiện ngày một, ngày hai được. Giải quyết bạo lực gia đình đòi hỏi tính đồng bộ về chính sách và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội.
Công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Song, tình hình bạo lực gia đình vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Báo cáo thống kê về bạo lực gia đình ở các địa phương cho thấy số vụ bạo lực gia đình được xử lý năm sau cao hơn năm trước, song nếu so sánh với số bạo lực thực tế, số được phát hiện và số được xử lý thì những vụ được phát hiện và xử lý còn hạn chế. Hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình từ Trung ương đến cơ sở còn nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế, chính sách, do thiếu nhân lực, thiếu kinh phí và thậm chí thiếu sự quan tâm của cấp có thẩm quyền.
Vì vậy, việc xây dựng bộ tài liệu nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng cuốn sách phác thảo về bức tranh thực trạng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay là rất cần thiết.
Về xây dựng tài liệu “Hỏi đáp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình”:
- Xây dựng đề cương chi tiết tài liệu hỏi đáp, xây dựng bộ câu hỏi liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.
- Xây dựng nội dung trả lời liên quan đến những câu hỏi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.
- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, xin ý kiến chuyên gia góp ý hoàn thiện bộ tài liệu hỏi đáp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.
- Biên tập, in ấn và phát hành đến cộng đồng cơ sở bộ tài liệu hỏi đáp trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.
Thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2014.
Về xây dựng sách tham khảo “Hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay” cần làm rõ những vấn đề sau:
- Nêu rõ hệ thống khái niệm về phòng, chống bạo lực gia đình;
- Nêu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay;
- Nêu rõ thực trạng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay, những thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình;
- Kết quả triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới.
Tiến độ đề xuất từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2014.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác