Phê duyệt kế hoạch xây dựng Thông tư Quy định quy chế hoạt động của thư viện huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch xây dựng Thông tư Quy định quy chế hoạt động của thư viện huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. - ảnh 1
Ảnh minh họa (Internet)
(Cinet)- Quyết định số 503/QĐ-BVHTTDL ngày 19/02 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng Thông tư Quy định quy chế hoạt động của thư viện huyện, thị xá, thành phố trực thuộc tỉnh.
Thời gian thực hiện quy chế từ tháng 1 đến tháng 12/2016, gồm một số nội dung chính: Soạn thảo Quyết định phê duyệt giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư; xây dựng dự toán kinh phí, tạm ứng; xây dựng đề cương chi tiết thông tư; xây dựng dự thảo; gửi lấy ý kiến dự thảo Thông tư; hoàn thiện dự thảo thông tư sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ pháp chế; hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư.
Vụ Thư viện: là đơn vị thường trực của Tổ soạn thảo Thông tư có trách nhiệm chủ trì; phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai xây dựng thông tư theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng và thẩm định hồ sơ Thông tư trước khi trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Vụ Kế hoạch tài chính bố trí ngân sách bảo đảm triển khai xây dựng Thông tư trên theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Văn phòng Bộ phê duyệt dự tóan kinh phí theo quy định của pháp luật.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác